2ο Συμμετοχικό Εργαστήριο του Προγράμματος «in_nova museum» του Μουσείου Παπαγιάννη