2ο Συμμετοχικό Εργαστήριο του Προγράμματος “in_nova museum” του Μουσείου Παπαγιάννη