Εργασίες αναστήλωσης στο γεφύρι της Πλάκας

Παρακολουθήστε ένα βίντεο που δείχνει τις εργασίες αναστήλωσης στο γεφύρι της Πλάκας.