Σε δύο καλοκαίρια η αναστήλωση της Γέφυρας Πλάκας

Βγήκε ο διαγωνισμός για το έργο

Στην διαδικασία διαπραγμάτευσης με τρεις εταιρίες που κρίθηκε ότι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία προχωρά το Υπουργείο Υποδομών προκειμένου να αναθέσει το έργο αναστήλωσης της Γέφυρας Πλάκας. Οι εταιρίες που έχουν προκριθεί είναι η Νηρικός Τεχνική ΑΕ, η Κατασκευαστική Ιλισσός ΑΤΕ και η Ανταίος τεχνικών κατασκευών ΑΕ ενώ ο εγκεκριμένος προυπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Με τον τρόπο αυτό ανάβει ουσιαστικά το πράσινο φως ώστε σε μικρό χρονικό διάστημα να ξεκινήσουν τα έργα.

Από την διακήρυξη ορίζεται ότι το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο θερινές περιόδους και σε δύο φάσεις.

Την 1η περίοδο θα εκτελεστούν οι εργασίες:

 Αποκατάσταση Ανατολικού Μεσόβαθρου, μαζί με το αντίστοιχο ενσωματωμένο τμήμα του κεντρικού τόξου, μέχρι τη στάθμη περίπου +250,00 (ανώτερο τμήμα σωζόμενου τμήματος Δυτικού Μεσοβάθρου).

 Αποκατάσταση της Ανατολικής Καμάρας και ένωση με το σωζόμενο μικρό τμήμα του Ανατολικού Ακροβάθρου.

 Επισκευή και ενίσχυση των σωζόμενων τμημάτων Δυτικού Μεσόβαθρου, Δυτικής Καμάρας, Δυτικού Ακρόβαθρου και Ανατολικού Ακρόβαθρου.

Την 2η περίοδο θα εκτελεστούν οι εργασίες:

 Αποκατάσταση Κεντρικού Τόξου (οριζόντιο μήκος περίπου 27,6m).

 Αποκατάσταση καταστρώματος.

Αυτό που επισημαίνεται με έμφαση είναι ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης της γέφυρας ώστε να αποφευχθεί η κατάρρευση και των υπόλοιπων τμημάτων και επειδή τα έργα μπορούν να αναπτυχθούν μόνο κατά τους θερινούς μήνες όπου η στάθμη του ποταμού είναι χαμηλή.

Εντός των τριών θερινών μηνών της πρώτης περιόδου, θα πρέπει να εκτελεστούν εργασίες συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ περίπου και εντός των τριών θερινών μηνών της δεύτερης περιόδου, θα πρέπει να εκτελεστούν εργασίες συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 1,8 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.